top of page

БИОГРАФИЯ

Коста Колев е български композитор, диригент и инструменталист.

Рoден е на 2 юни 1921година в село Кортен, Новозагорско в семейството на Кольо и Руса Костови. Музикални заложби проявява рано - първите му изяви са пред съселяните на традиционни народни тържества и увеселения заедно с по-възрастните свирачи на народна музика. Първо се научава да свири на бащиния хармониум, а по-късно и на акордеон. Израснал под грижите и любовта на семейството, Коста Колев наследява изключителна музикална дарба, благ характер, трудолюбие и голяма любов към българската народна музика.

Музикални знания и теоритична подготовка получва чак по време на гимназиалното обучение в град Нова Загора от своя учител по музика Банко Банков. От тогава са опитите на Коста Колев да композира, да сформира групи от съмишленици и музиканти с които свири популярни класически пиеси, забавна и танцова музика и най-вече характерната за региона тракийска музика.

Втората световна война го заварва в казармата докато отбива военна служба и това обстоятелство е причина да го прехвърлят на фронта, където остава още една година. За щастие през декември 1944 година се завръща жив и здрав и скоро се установява в София, учи зъболекарство, работи в ателие за поправка на музикални инструменти, а от 1949 година е на работа в Радио София като ръководител на различни инструментални групи за народна музика.

Творческите умения на Коста Колев скоро са оценени от професор Парашкев Хаджиев и по негово настояване започва обучение в Музикалната академия. Преподават му видните по това време професори и действащи артисти и музиканти, Парашкев Хаджиев, Георги Димитров, Веселин Стоянов и др. Това е забележителен период в развитието на Коста Колев - активна концертна и звукозаписна дейност, участие в първите национални събори за народно творчесто и работата му с даровити народни певци и свирачи от цялата страна.

Коста Колев има неоценим принос като композитор на фолклорна музика, като диригент на оркестъра за народна музика на Радио София и за развитието на българската музикална култура. Сред произведенията на Коста Колев се открояват многобройните сюити за народен оркестър, песни за народен хор, за хор и оркестър, музикално-танцови постановки и хиляди обработки за солисти и оркестър с неувяхваща значимост. Важен момент в работата на композитора Коста Колев е грижата за музикалното наследство на България и отговорноста за чистотата на стиловите характеристики на отделните региони и до края на жизнения си път издирва и записва уникални песенни и инструментални образци, които намериха място в сборника "Българщици".

Блестящ оркестратор и аранжор, Коста Колев разполага инструментариума в най–удобния им регистър, за да звучат с естествен колорит и топлина на тембъра като точно скроена дреха. Святостта, с която посяга към всяка песен и народна мелодия му определи заслужено място на класик в народното музикално изкуство. Коста Колев твори пълноценно до края на живота си. Умира на 89 годишна възраст в София на 3 август 2010 година.

182.jpg
bottom of page